FORVIR

Forum for Videnmodellering i Offentligt Regi

Om FORVIR

Af , 21/01/2010 16:21

Forummets formål er at styrke terminologisk begrebsarbejde kvantitativt og kvalitativt med henblik på at skabe bedre forudsætninger for digitaliseringsarbejde og kommunikation i offentligt regi.

Forummets aktivitetsområde kan være at skabe:

overblik og videndeling ved at
  o udarbejde, offentliggøre og vedligeholde et nationalt domænelandkort, som for hvert domæne angiver, hvilket terminologisk begrebsarbejde der udføres
  o fremme medlemmernes mulighed for at trække på hinandens viden og erfaringer
  o bidrage til fælles forståelse og ensartet definition af begreber på tværs af organisationer

metodefælleskab og kvalitetssikring ved at
  o udbrede kendskabet til standarder for og metoder og værktøjer til terminologisk begrebsarbejde
  o formulere generelle kvalitetskriterier for terminologisk begrebsarbejde

markedsføring af terminologisk begrebsarbejde ved at
  o tilvejebringe metode til udarbejdelse af business-cases for terminologisk begrebsarbejde
  o indsamle og offentliggøre succeshistorier og konkrete business-cases 

Læs FORVIRs vedtægter her.

Panorama Theme by Themocracy
Modified Feb 2010 by aeo.danterm