Fra Big Data til Big Business

Formålet med projektet ”Fra Big Data til Big Business: Kommercialisering af Big Data gennem udvikling af profitable forretningsmodeller” er at styrke danske virksomheders konkurrenceevne ved at adressere centrale barrierer, der forhindrer eller begrænser Big Data forretningsmuligheder.

Forskere i projektet

 • PROFESSOR THOMAS RITTER
 • Institut for Strategi og Globalisering, Copenhagen Business School
 • E-mail: ritter@cbs.dk
 • FORSKER HANS EIBE SØRENSEN
 • CBS & EIBE MGMT
 • E-mail: hans@eibe.dk
 • PROJECT EXECUTIVE CHRISTINA MEROLLI POULSEN
 • CBS Competitiveness, Copenhagen Business School
 • E-mail: cmp.om@cbs.dk
 • PROFESSOR POUL HOUMAN ANDERSEN
 • Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitetet
 • E-mail: poa@business.aau.dk
 • PROFESSOR JAN DAMSGAARD
 • Institut for IT Management, Copenhagen Business School
 • E-mail: jd.itm@cbs.dk
 • POSTDOC CARSTEN PEDERSEN
 • Institut for Strategi og Globalisering, Copenhagen Business School
 • E-mail: cp.smg@cbs.dk