Om BDBB-projektet

Formålet med det treårige forskningsprojekt 'Fra Big Data til Big Business’ var at styrke danske virksomheders konkurrenceevne ved at adressere fire centrale barrierer for data-dreven vækst.

Fremtidens konkurrence baserer sig ikke kun på optimering af eksisterende forretningsmodeller gennem udnyttelse af data, men i endnu højre grad på udvikling af nye data-drevne forretningsmodeller.

Kompetencer for identifikation og indsamling, strukturering og analyse, anvendelse og udnyttelse af data vil i fremtiden udgøre en væsentlig faktor for virksomhedernes konkurrenceevne.

Den data-drevne nytænkning af forretning skaber nye arbejdspladser, profit og velfærd.

Dog stiller denne udvikling store krav til virksomheder, og der er fire centrale barrierer, der forhindrer eller begrænser data-drevne forretningsmuligheder:

  • Manglende kompetencer i virksomheden.
  • Manglende forståelse af kundebehov.
  • Manglende strategisk mindset.
  • Manglende tilstedeværelse af et neutralt interaktionssted for salg og køb af data.

Projektets formål er at styrke danske virksomheders konkurrenceevne ved at adressere disse fire barrierer i fire konkrete arbejdspakker.

Du kan nu downloade værktøjer og praksisguides som er udviklet i projektperioden her