GDPR – Dansk

Persondatapolitik – hvis du er mentee i
CBS Business Mentor Programme

CBS’ persondatapolitik giver dig som ansøger til og mentee i CBS Business Mentor Programme et indblik i hvilke personoplysninger der indsamles om dig, hvorfor og hvad de anvendes til. Derudover kan du få et overblik over dine rettigheder under ”Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen”. Ved ”mentee” forstås en studerende som har ansøgt om eller er blevet mentee i CBS Business Mentor Programme.

1. Dataansvarlig
Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3,
2000 Frederiksberg, Denmark
Mail: cbs@cbs.dk

Company registry no. (CVR-nr.): 19596915

2. Udøvelse af rettigheder 
Ønsker du at udøve dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, kan du kontakte den enhed på CBS, som behandler dine oplysninger eller CBS’ databeskyttelsesrådgiver Jesper Smedegaard Madsen (se kontaktoplysninger nedenfor).

Du kan læse om dine rettigheder nedenfor.

3. CBS’ databeskyttelsesrådgiver (DPO) 
Dataansvarlig: Jesper Smedegaard Madsen
Afdeling: CBS Legal
Telefon: + 45 38 15 21 17
Mobil: + 45 41 85 24 85
Mail: dpo@cbs.dk

4. The legal basis for processing personal data
Mentee i CBS Business Mentor Programme
CBS behandlinger dine personoplysninger for at behandle dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning om at blive en del af mentorprogrammet, for at du kan være en del af mentorprogrammet og for at matche dig med en mentor. Endvidere behandler CBS dine personoplysninger for at kunne verificere din studie- og alumnestatus ved CBS, for at kommunikere om mentorprogrammet og for at invitere dig til relevante aktiviteter i forbindelse med CBS Business Mentor Programme.

Når du anmoder om at blive en del af CBS Business Mentor Programme, accepterer du at blive kontaktet løbende angående programmet. Du accepterer at vi kontakter dig vedrørende det mentee-optag, du har anmodet om og at vi må kontakte dig vedrørende næste mentee-optag. Du accepterer også at vi anvender dine oplysninger til at matche dig med en mentor, som hernæst kontakter dig for at starte jeres forløb.

Videoovervågning
CBS behandler dine personoplysninger som led i udøvelsen af CBS’ rolle som offentlig myndighed

Logning af aktivitet på CBS’ systemer og på CBS’ netværk
CBS behandler dine personoplysninger for at kunne udøve CBS’ rolle som offentlig myndighed.

5. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger 
CBS Business Mentor Programme-administration
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at danne grundlag for administrative opgaver forbundet med CBS Business Mentor Programme, som CBS må udføre for at kunne verificere din studie- og alumnestatus ved CBS, for at kunne håndtere at matche mentees med en mentor og for løbende at kommunikere omkring programmet og relevante aktiviteter i forbindelse med mentorprogrammet.

Videoovervågning
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at understøtte sikkerhedsmæssige og kriminalpræventive hensyn forbundet med at drive de bygninger, som CBS benytter, der i vidt omfang er offentligt tilgængelige.

Logning af aktivitet på CBS’ systemer og på CBS’ netværk
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at sikre den løbende drift af CBS’ systemer og netværk og forhindre misbrug af systemer, som CBS stiller til rådighed for ansatte og studerende på CBS.
  

6. Tidsrummet for behandling af personoplysninger 
CBS Business Mentor Programme-administration
De personoplysninger der indhentes af CBS ved anmodningen om at blive mentor på CBS Business Mentor Programme vil blive opbevaret fra den tid hvor informationen blev indhentet og indtil 14 måneder fra oplysningerne blev indhentet. Du kan altid tilbagetrække dit samtykke.

Videoovervågning
Optagelser fra videoovervågning af CBS’ faciliteter bliver slettet senest 30 dage efter at de er optaget, medmindre optagelserne er nødvendige for afgørelse af en konkret tvist eller til kriminalitetsforebyggende formål. I de tilfælde kan optagelserne blive gemt i en længere periode.

Logning af aktivitet på CBS’ systemer og på CBS’ netværk
Logning af aktivitet på CBS’ systemer og CBS’ netværk opbevares så længe, som det er nødvendigt for at kunne sikre den løbende drift samt forhindre misbrug af de systemer, som CBS stiller til rådighed.
  

7. Kategorier af personoplysninger  
Mentor i CBS Business Mentor Programme
Regular personal data

 • Identifikationsoplysninger: Fulde navn, køn, statsborgerskab og alder
 • Studieoplysninger: Nuværende og tidligere uddannelse(r), uddannelsesnavn(e) og specialisering, dimissionsår
 • Erfaring fra tidligere mentorprogrammer
 • Ønske til valg af mentor, dine interesseområder og dit ønske til mentors fagområder
 • Motivation og engagement for at blive en del af mentorprogrammet
 • E-mail adresse(r), telefon nummer og et direkte link til din personlige LinkedIn profil
 • Oplysninger omkring CBS Business Mentor Programme-aktiviteter, som du har deltaget i

Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger)

 • Ingen

Logning af aktivitet på CBS’ systemer og CBS’ netværk
Almindelige personoplysninger

 • Identifikationsoplysninger, fx brugernavn, IP nummer, mac-adresse.
 • Aktivitet i systemer og på netværk

Oplysninger om strafbare forhold

 • Oplysninger om eventuelle strafbare forhold begået i tilknytning til brug af CBS’ systemer og netværk

8. Modtagere af dine personoplysninger  
CBS kan i visse tilfælde videregive oplysninger til følgende eksterne institutioner og videregivelse vil enten ske, fordi CBS er forpligtet til det ved lov eller hvor du har givet dit forudgående samtykke:

 • Politiet

9. Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen  

9.1. Ret til indsigt 
Som ansøger til og mentee i CBS Business Mentor Programme har du ret til, at få indsigt i de oplysninger som CBS opbevarer om dig. 
Retten til indsigt indebærer, at du har ret til at få nogle generelle oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger på CBS.

Du har derudover ret til én gratis kopi af de personoplysninger vi behandler om dig. For yderligere kopier har CBS ret til at opkræve et rimeligt gebyr i forhold til de administrative omkostninger.  

9.2. Ret til berigtigelse
Som ansøger til og mentee i CBS Business Mentor Programme har du ret til at få berigtiget de oplysninger, som CBS behandler om dig. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger indebærer, at du kan få dine personoplysninger ændret, såfremt disse ikke længere er korrekte.

9.3. Ret til sletning
Som ansøger til og mentee i CBS Business Mentor Programme har du ret til sletning af de oplysninger som CBS behandler om dig.
Retten til at få dine personoplysninger slettet indebærer, at du kan få slettet personoplysninger såfremt disse ikke længere er nødvendige for CBS’ virksomhed, hvis du trækker dit samtykke tilbage, hvis oplysningerne er blevet behandlet ulovligt eller hvis CBS efter lovgivningen skal slette oplysningerne.

9.4. Ret til begrænsning af behandling  
Som ansøger til og mentee i CBS Business Mentor Programme har du ret til, at få begrænset behandlingen af de personoplysninger som CBS behandler om dig.

Hvis du ikke mener at de oplysninger som CBS behandler om dig er korrekte, har du ret til at få behandlingen begrænset indtil CBS har fastlagt om de behandlede personoplysninger er korrekte.

Endvidere har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis CBS’ behandling af dine personoplysninger er ulovlig, fordi oplysningerne ikke længere er nødvendige, men derimod er nødvendige for, at du senere kan fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende. 

9.5. Retten til at kunne flytte persondataoplysninger (dataportabilitet)
Retten til dataportabilitet indebærer at du kan få dine personoplysninger flyttet såfremt du selv har givet dine personoplysninger til CBS, hvis dine personoplysninger bliver behandlet elektronisk, og hvis oplysningerne behandles på baggrund af samtykke fra dig eller på baggrund af en kontrakt mellem dig og CBS  

9.6. Indsigelse mod behandling til direkte markedsføring  
Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles til direkte markedsføring.

9.7. Retten til at gøre indsigelse mod offentlig myndighedsudøvelse 
Du har som registreret ret til at gøre indsigelse mod CBS’ behandling af dine personoplysninger, når CBS udøver sine beføjelser som offentlig myndighed.

9.8 Ret til at klage til Datatilsynet
Du har som registreret ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at CBS ikke lever op til sine forpligtelser i databeskyttelsesforordningen.

Datatilsynet   
Borgergade 28, 5 1300 København K, Denmark
Phone: + 45 33 19 32 00
Fax: + 45 33 19 32 18
E-mail: dt@datatilsynet.dk