MENU

(Download) DataProfit: Kompetencekort for Datadreven Vækst


Beskrivelse: Mange erhvervsledere har store forventninger til at bruge data til at tjene penge i deres virksomheder. Dog viser det sig, at det ikke er så ligetil – mange forventninger bliver simpelthen ikke indfriet. Derfor har vi igennem de seneste to år kortlagt de kompetencer, som er nødvendige for at realisere datadreven vækst i virksomheder. Eller sagt på en anden måde: hvilke kompetencer muliggør, at virksomhederne omdanner Big Data til Big Business. Vores analyser er mundet ud i en kompetencekortlægning til datadreven vækst. Kompetencekortlægningen er omfattende – hele ni kompetencer skal spille sammen for at udnytte mulighederne for datadreven profitabel vækst. Denne guide giver en anvendelsesorienteret gennemgang af de ni kompetencer i vores kort, som vi kalder for DataProfit. I guiden beskrives hver kompetence – og du inviteres til at analysere din virksomhed. Til sidst sætter vi hele kompetencekortet sammen, så du får et godt overblik over din virksomheds kompetenceniveau. Og derefter kan du bruge kortlægningen til at udstikke de retninger, udviklingen af datadreven vækst skal gå i din virksomhed. God arbejdslyst!

Formål: Formålet med denne guide er at præsentere DataProfit-værktøjet og at beskrive dets anvendelse. Vi håber, at guiden inspirerer virksomheder, der befinder sig på rejsen mod datadreven vækst. Guiden giver mulighed for at evaluere virksomhedens kompetencer og kan fungere som oplæg til strategiseminarer og workshops.

Baggrund: Denne praksisguide er udviklet som et led i forskningsprojektet ”Fra Big Data til Big Business: Kommercialisering af Big Data gennem udvikling af profitable forretningsmodeller”. Formålet med projektet er at styrke danske virksomheders konkurrenceevne ved at adressere centrale barrierer, der forhindrer eller begrænser realisering af datadrevne vækstmuligheder. En af de største barrierer er manglende oversigt over relevante kompetencer og vurdering af kompetenceniveauet. Derfor har vi udarbejdet denne guide for at give et overblik over de relevante kompetencer samt muliggøre evaluering af kompetencerne. Forskningsprojektet er støttet af Industriens Fond.

Download praksisguiden i PDF-format her (.PDF)
Praksisguiden er også tilgængelig for download til din eBook-læser, tablet eller smartphone (SAXO.com)

Would you like to receive newsletters or updates from the CBS Competitiveness Platform?
Please sign up below, and we will keep you updated!
* indicates required
Email Format