OM FORVIR

Forummets formål er at styrke terminologisk begrebsarbejde kvantitativt og kvalitativt med henblik på at skabe bedre forudsætninger for digitaliseringsarbejde og kommunikation i offentligt regi.

Forummets aktivitetsområde kan være at skabe:

 • overblik og videndeling ved at
  • udarbejde, offentliggøre og vedligeholde et nationalt domænelandkort, som for hvert domæne angiver, hvilket terminologisk begrebsarbejde der udføres
  • fremme medlemmernes mulighed for at trække på hinandens viden og erfaringer
  • bidrage til fælles forståelse og ensartet definition af begreber på tværs af organisationer
 • metodefælleskab og kvalitetssikring ved at
  • udbrede kendskabet til standarder for og metoder og værktøjer til terminologisk begrebsarbejde
  • formulere generelle kvalitetskriterier for terminologisk begrebsarbejde
 • markedsføring af terminologisk begrebsarbejde ved at
  • tilvejebringe metode til udarbejdelse af business-cases for terminologisk begrebsarbejde
  • indsamle og offentliggøre succeshistorier og konkrete business-cases