FORVIR

Forum for Videnmodellering i Offentligt Regi

Om FORVIR

Af , 01/02/2010 15:10

Forummets formål er at styrke terminologisk begrebsarbejde kvantitativt og kvalitativt med henblik på at skabe bedre forudsætninger for digitaliseringsarbejde og kommunikation i offentligt regi.

Forummets aktivitetsområde kan være at skabe:

  • overblik og videndeling ved at

o udarbejde, offentliggøre og vedligeholde et nationalt domænelandkort, som for hvert domæne angiver, hvilket terminologisk begrebsarbejde der udføres

o fremme medlemmernes mulighed for at trække på hinandens viden og erfaringer

o bidrage til fælles forståelse og ensartet definition af begreber på tværs af organisationer

  • metodefælleskab og kvalitetssikring ved at

o udbrede kendskabet til standarder for og metoder og værktøjer til terminologisk begrebsarbejde

o formulere generelle kvalitetskriterier for terminologisk begrebsarbejde

  • markedsføring af terminologisk begrebsarbejde ved at

o tilvejebringe metode til udarbejdelse af business-cases for terminologisk begrebsarbejde

o indsamle og offentliggøre succeshistorier og konkrete business-cases

Læs FORVIRs vedtægter her.

Panorama Theme by Themocracy
Modified Feb 2010 by aeo.danterm