Arbejdsgruppe i FORVIR (begreber vedrørende ’adresse’ )

På seneste FORVIR-møde havde vi et meget spændende indlæg om adresser ved Morten Lind fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som har myndighedsansvaret for bygnings- og boligregistret (BBR). Der er mange af FORVIRs medlemmer som har behov for gode, entydige definitioner af adresser. Adressedata indgår som en del af fokusområdet ’Fælles grunddata for alle myndigheder’, som findes i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 skrevet af regeringen, KL og Danske Regioner, august 2011.

På den baggrund var der på mødet stemning for at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal se på begreber vedrørende ’adresse’ og komme med forslag til definitioner.