Terminologigruppen i Danmark

En “paraplyorganisation” for alle terminologiaktiviteter i Danmark

Om Terminologigruppen

Af , 1. February 2017 15:00

Formål

Terminologigruppen er et netværk, hvis formål er at fremme dansk terminologi­arbejde, bl.a. ved

  • at udveksle erfaringer og arbejdsresultater
  • at virke som et rådgivende forum og bidrage til initier­ing og koordinering af terminologiprojekter
  • at tilvejebringe informations- og dokumen­tationsmateriale, bl.a. for at orientere offentligheden om terminologiarbejde
  • at repræsentere dansk terminologiarbejde i nordisk sammenhæng og på internationalt plan, herunder at deltage i standardiseringsarbejde inden for terminologi
  • at medvirke ved gennemførelse af nordiske og internationale konferencer og seminarer
  • at fungere som et kontaktforum for danske terminologer i internationale organisationer, herunder EU-organisationer
  • at virke for et fælles dansk center for terminologi og begrebsafklaring.

Panorama Theme by Themocracy
Modified Feb 2010 by aeo.danterm